Ved at fortsætte acceptere du at vi anvender cookies for at optimere site.

Forsikring

Når du flexleaser en bil er du ikke dækket af en forhandler garanti som ved et normalt bilkøb. Dette gælder generelt for hele leasingbranchen når det drejer sig om flexleasing.
Alle vores tilbud indeholder altid en kasko og ansvarsforsikring og vi anbefaler altid vores kunder at tegne en teknisk forsikring som er en garanti forsikring. Denne forsikring sikrer dig mod uforudsete udgifter.

Læs mere om vores forsikring og hvordan du er dækket herunder.

image

Kasko & ansvarsforsikring

Vi samarbejder med Alm. Brand A/S på vores bilforsikringer et godt og seriøst selskab som holder dig kørende.

Vores puljeforsikringsordning betyder at vi har rigtige gode priser på vores forsikringer med dækninger som du har brug for.

Standard dækning på vores forsikringer er:

Lovpligtig motoransvarsforsikring
Dækker, hvis du gør skade på andre mennesker, deres ting eller køretøjer, med din bil. Den dækker altså ikke skader på dig selv eller din egen bil. 

Kaskoforsikring
Den dækker, hvis din bil får en skade - f.eks. som følge af påkørsel, sammenstød, parkering og eneuheld. Derudover dækker den også i tilfælde af tyveri, røveri eller brand. 

Retshjælp
Retshjælp giver dig økonomisk hjælp til sagsomkostninger ved visse private tvister. Ved en tvist forstås en konkret aktuel konflikt, som parterne ikke selv kan løse, og som kan afklares ved en domstol eller voldgift. Almindelig advokatrådgivning er ikke omfattet. Glasskade
Omfatter bilens ruder, spejle, lygteglas mv.
Reparation af bilens glas (f.eks. stenslag) er uden beregning. Ved udskiftning af rude, lygteglas eller spejle opkræves en selvrisiko på kr. 1.500,-

Vejhjælp
Alm. Brand Vejhjælp dækker bilassistance og persontransport.
Vejhjælp giver assistance på skadestedet ved driftsstop eller uheld, som gør, at bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. Det kan f.eks. være starthjælp, skift af hjul, oplukning af bildør inkl. evt. tilkaldelse af låsesmed eller udbringning af brændstof. Får du udleveret reservedele, brændstof eller lignende, eller skal der tilkaldes låsesmed, skal du selv betale for de udgifter.

Ved fastkørsel i sne, mudder, sand o.l. dækker forsikringen bjærgning/fritrækning. Ved fritrækning på hjemadressen, er det en forudsætning, at der er foretaget tilstrækkelig snerydning.
Kan udbedring ikke ske på skadestedet inden for rimelig tid, ydes der assistance i form af bjærgning og/eller transport til et valgfrit værksted eller hjemmeadresse.
Forsikringen dækker maksimalt én assistance ved hvert driftsstop eller uheld. Forsikringen dækker ikke transport mellem værksteder.
Forsikringen dækker ikke ved kørsel til og fra skrot og syn.
Forsikringen dækker ikke udgiften til færgesejlads eller transport over en strækning med betaling af brugerafgift f.eks. broafgift over Storebæltsbroen. Denne udgift betaler du dermed selv.
Transport af bilen mellem landsdele planlægges af SOS Dansk Autohjælp via samletransport og sker hurtigst muligt, dog maksimalt inden for 3 døgn.

Ved driftsstop eller uheld, hvor bilen ikke inden for rimelig tid kan bringes i forsvarlig stand, eller ved tyveri af bilen sørger vi for, at bilens fører og passagerer kommer til nærmeste togstation eller busholdeplads. Herudover refunderer vi udgifterne til én transport frem til den planlagte destination i Danmark med billigste transportform.
Hvis føreren får et ildebefindende, kommer til skade eller bliver syg, dækker forsikringen transportudgifter til, at fører og passagerer transporteres til nærmeste læge eller behandlingssted. Bilen transporteres i de tilfælde til hjemmeadressen eller efter aftale til behandlingsstedet.

Mekanisk Garantiforsikring

Vi samarbejder med CarGarantie og tilbyder deres mekanisk garantiforsikrings produkt AUTO Sundhedsforsikring Comfort Plus 100.

Biler der kan dækkes
Betingelser for dækning er, køretøjet skal være under 7 år fra første indregistreringsdato og maksimalt kørt 100.000 km ved 12 mdr. dækning. Forsikringen tegnes gennem CarGarantie og gælder under forudsætning af, at angivne køretøjsoplysninger er korrekte. Køretøjet skal være testet og fejlfri på de komponenter, der er omfattet af garantien. Service skal overholdes efter fabrikkens forskrifter og med de serviceintervaller påkrævet udført hos producentens godkendt autoriseret værksted

Følgende bilmærker kan dækkes:
Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler (+Dodge og Jeep), Citroën, Daihatsu, Fiat (+Abarth), Ford, Honda, Hyundai, Infinity, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault (+Dacia), Seat, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo, Volkswagen


Dækning
Alle fabriksmonterede mekaniske, elektriske, elektroniske, hydrauliske og pneumatiske dele med undtagelse af forsikringsbetingelsernes §2, stk. 2. Fuld erstatning for lønomkostninger, der er omfattet af forsikringsdækningen, i henhold til producentens arbejdstidsindeks. Materialeomkostninger, der omfattet af forsikringsdækningen, opgøres jævnfør forsikringsbetingelser §6 stk. 2.

Særlige vilkår:
Køretøjer >273hk gælder et reguleringsbeløb på maksimalt kr. 75.000,- pr. skadestilfælde.
Køretøjer, der på tidspunktet for skadeshændelse er ældre end 7 år fra første indregistreringsdato, er der som afvigelse fra forsikringsbetingelsernes §1, stk. 2 ifm. §6 stk. 2 aftalt et erstatningsbeløb pr. skadeshændelse på maksimalt kr. 20.000,-
Se hele dækningsoversigten her

Læs mere om CarGarantie her.